home > hungarian > felkentek

A Felkentek Növekvő Száma

Jehova Tanúi számára az egyik legfontosabb tanítás a 144.000-ről szól. Ez a kis szám jelenti a mennybe kerülő emberek teljes számát. A 144.000 a még földön maradt tagjaira napjainkban "Maradék"-ként hivatkoznak.[1]

Kizárólag e maradék tagjai fogyaszthatnak a kenyérből és a borból az úrvacsorán.[2] Ez Jézus parancsának nyílvánvaló figyelmen kívül hagyása, mivel ő azt tanította, hogy az örök életünk függ attól, hogy fogyasztunk-e az emlékjegyekből az őróla történő megemlékezésen az úrvacsorán. János 6:53-57 „Így aztán Jézus ezt mondta nekik: „Bizony, bizony mondom NEKTEK, ha nem eszitek az Emberfiának testét, és nem isszátok a vérét, nincsen életetek önmagatokban. Aki a testemmel táplálkozik, és a véremet issza, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon; mert a testem igazi eledel, és a vérem igazi ital. Aki a testemmel táplálkozik, és a véremet issza, egységben marad velem, és én egységben ővele. Ahogy engem az élő Atya küldött el, és én az Atya miatt élek, úgy az is, akinek én vagyok a tápláléka, élni fog énmiattam.”

A maradék csökkenő számát hosszú ideje a vég közeledésének egyik biztos jeleként tekintik. "Hatodszor, Krisztus igazi felkent tanítványainak a száma csökken, bár néhányan közülük nyilván még a földön lesznek, amikor a nagy nyomorúság megkezdődik. A maradékhoz tartozók többsége meglehetősen idős, és az évek múltával azok száma, akik valóban felkentek, egyre csökken." Watchtower 2000 Jan 15 p.13

Ez az ami történik a felkentek számával az évek alatt? A kapcsolódó ábrák mást mutatnak.

YEARPARTAKERS
20008661
20018730
20028760
20038565
20048570
20058524
20068758
20079105
20089986
200910857
201011202
201111824
A várakozásokkal és a Vezető Testület tanításaival éppen ellenkezőleg, egy kezdeti gyors csökkenés után a felkentek száma állandó maradt közel 40 évig. Ez után az 1935-ös az elhívatás lezárulásáról szóló tanítás eltörlésével (2007) a felkentek száma ugrásszerűen megemelkedett. Ez annak ellenére történik így, hogy az Őrtorony az újonnan felkenetettekről azt állítja, hogy ők nem igaziak vagy érzelmileg labilisak. "Emlékjegyeket magukhoz vevők száma. Azoknak a megkeresztelt személyeknek a száma, akik fogyasztanak az emlékjegyekből az Emlékünnepen világszerte. Vajon pontosan azt mutatja, hogy mennyien vannak a felkentek itt a földön? Nem feltétlenül. Ebben a számadatban olyanok is lehetnek, akik ugyan magukhoz veszik az emlékjegyeket, de tévesen feltételezik azt, hogy égi elhívatásuk van, talán a régebbi hitnézeteik miatt, illetve az is lehet, hogy mentálisan betegek vagy érzelmileg labilisak. Ezért nem tudjuk pontosan megadni, hogy valójában hány felkent testvérünk van még a földön. De nincs is rá szükség, hogy tudjuk." Watchtower 2011 Aug 15 p.22

"Az évek folyamán néhányan, még újonnan megkereszteltek is, egyszer csak elkezdtek fogyasztani az emlékjegyekből. Számos esetben egy idő után elismerték, hogy ez tévedés volt. Néhányan felismerték, hogy az, amiért fogyasztottak az emlékjegyekből, esetleg egyfajta érzelmi reakció volt valamilyen fizikai vagy szellemi túlterheltségre. Mégis rájöttek, hogy őket igazából nem az égi életre hívták el. Minden okunk megvan arra, hogy elhiggyük: a felkentek száma továbbra is csökkenni fog, ahogy az előrehaladott kor és az előre nem látható események véget vetnek földi életüknek." Watchtower 1996 Aug 15 p.31

Sokáig azt tanították, hogy a 144.000 tagjait már teljesen kijelölték 1935-re.

"Ésszerű módon a kicsiny nyáj elhívása a végéhez érkezett, amikor számuk már-már teljessé vált, és a bizonyítékok azt mutatják, hogy ezeknek a különleges áldásban részesülőknek az általános begyűjtése 1935-ben véget ért." Watchtower 1995 Feb 15 p.19

Ha 1935 után valaki jogosan állította, hogy felkent, azt a maradék egy bűnbeesett, a mennyet már nem megérdemlő tagjának helyettesítéseként tekintették.

"Tizenkilenc évszázad alatt csupán egy elhívatás történt, a mennyei, amelyben Jehova nagyon körültekintően választotta ki azokat akik majd együtt szolgálhatnak a Fiával a Királyságuralom kialakításában. Sokakat meghívnak, de csak igen keveseket választanak ki. (Máté 22:2, 14) Idővel elérik a 144.000 előre meghatározott de korlátozott létszámát. Ezután senkit sem fog felkenni a szent szellem annak tanújeleként hogy mennyei reménységű, kivéve néhány ritka eseteket amikor a 'kiválasztottak' maradékának egyik tagja hűtlenséget tanúsít és ezért szükségessé válik a helyettesítése." Watchtower 1982 Feb 15 p.30

2010-re az állításuk szerint az elhívatás már 75 éve lezárult. Mivel egy személy sem válhat felkentté amíg alá nem merítkezik, a legfiatalabb felkent 1935-ben legfeljebb 16 éves lehetett, tehát így 1935 legfiatalabb felkentje is már több mint 90 éves napjainkban. Már csupán nagyon kevesen élnek közülük ezért tehát a 10000 emlékjegyeket magához vevők nagy része helyettesítő személy.

Rengeteg lyuk tátong azon az elképzelésen, hogy a mennyei elhívatás 1935-ben lezárult. Először is egyáltalán nincs semmilyen Bibliai alapja annak, hogy az elhívatás befejeződne, nemhogy pontosan 1935-ben vagy bármilyen más évben. Néhány a Vezető Testületi tag, mint például Geoffrey Jackson még meg sem született 1935-ben. Továbbá nem történt csökkenés sem az emlékjegyeket magukhoz vevők számában, több mint 35 éven át. Ez odáig vezetett, hogy az Őrtorony végül kénytelen volt bevallani, hogy ennek a tanításnak sem volt soha semmilyen alapja.

"Úgy tűnik hát, hogy nem köthetjük egy konkrét időponthoz az égi reménységű keresztények elhívásának a befejeződését." Watchtower 2007 May 1 p.31

Mégis, a fentiek ellenére az Őrtorony még 2009-ben is azt állítja, hogy

"A földön lévő felkentek száma az elmúlt évtizedekben csökkent..." Watchtower Feb 15 2009

A fenti grafikonok fényében pontosan mit is szeretnének érteni ezen kétes állításuk alatt? Amíg elismerik, hogy az elhívatás nem zárult le 1935-ben, az Őrtorony vezetőinek eltökélt szándéka és létkérdése a tagokban erősíteni azt, hogy a vég már nagyon közel van akár azzal is, hogy azt mondják, a felkentek száma csökken, még akkor is ha az valójában nem "csökkent az évtizedek alatt".

Csupán idő kérdése, hogy a Nagy Sokaságról és a 144.000 maradékról szóló tanításokat is átdolgozzák. Az elgondolás, amely szerint csak 144.000 személy kerül a mennybe léket kapott. Azt állítani, hogy a Jézus halála óta eltelt 2000 évben eddig csupán 144.000 igaz keresztény volt, akiknek a harmada az Őrtorony Társulat követője volt, a legnagyobb beképzeltségre és önteltségre vall. Hasonlóképpen a nagy sokaságra és a másjuhokra vonatkozó Őrtorony tanítás sem Írás szerinti. A nagy számú kilépő tanú és az emlékjegyeket magukhoz vevők növekvő száma annak a jele, hogy a tagok már nem bíznak olyan magabiztosan az Őrtorony tanításaiban.

Logikus, hogy az önmagukat felkenteknek vallók száma emelkedik, miután az emlékjegyeket újonnan magukhoz vevők korlátozását valamennyire feloldották. Jézus a bor és a kenyér ünnepélyes fogyasztásának példáját állította az ő áldozatáról való megemlékezésként és azt mondta a követőinek, hogy "Ezentúl ezt cselekedjétek a rólam való megemlékezésül." (Lukács 22:15-19) Néhány tanú szomorúan érezte, hogy az emlékjegyek fogyasztásának elutasítása Jézus halálának emlékünnepén hasonlatos a Váltságdíj-áldozat elutasításához. Továbbá az Újszövetség azt mutatja, hogy Jézus követőinek fel kell kenetniük vagy újjá kell születniük a királyságba történő belépéshez.

János 3:3 - "Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem láthatja az Isten királyságát."

Jóllehet az Őrtorony megpróbál figyelmen kívül hagyni olyan alapvető követelményeket, hogy a legtöbb modernkori keresztény egy földi Nagy Sokasághoz tartozik, ez a tanítás olyan ingatag alapon nyugszik, amely a legkisebb vizsgálatra is összeomlik.

Lábjegyzetek:

[1] "Napjainkban a 144.000 tagjainak csupán egy maradéka él a földön." Az egyedüli igaz Istent imádd 129.oldal

[2] "Mivel az Emlékünnepen körbeadott kenyérből és borból való fogyasztás az előbbieket mind magában foglalja, nyilvánvalóan nem lenne helyes, ha a földi reménységűek vennének belőlük. Ha vennének az emlékjegyekből, az valami olyasmit jelezne, ami nem igaz rájuk nézve. Ezért ők nem fogyasztanak az emlékjegyekből, noha jelen vannak az Emlékünnepen mint tiszteletteljes megfigyelők." Watchtower 2006 Feb 15 p. 24 "Ezért a Jézus halálára emlékeztető emlékvacsora ünnepen csak azok vesznek részt a szimbólumokban, a kenyérben és a borban, akik „Isten Izraeljét” képezik. E szellemi izraelitákból álló test 144.000-ből tevödik össsze, akik Krisztussal uralkodnak majd az ő mennyei királyságában (Jelenések 14:1). Ugyanakkor a „más juhok” nagy nemzetközi közössége, amely nem vesz részt, örök életnek örvendhet egy paradicsomi földön, mialatt elnyerheti a királyságuralom javait." Őrtorony 1983 Március 1., 6. oldal

forrás: jwfacts.com

fordította a jehovatanui.blog.hu csapata

creative commons copyright    Paul Grundy  2005 - 2020