home > magyar > 15 percben

Útmutató az „Igazsághoz” 15 percben

Jehova Tanúinak többsége becsületes ember, akik szeretnének örömet szerezni Istennek, és követni az igazságot, áldozatokat hozva az idejük, életük, kapcsolataik és még a gondolkodásuk tekintetében is. A kérdés viszont az: valóban ez az „Igazság”? E cikk végére érve képes leszel eldönteni, hogy az Őrtorony Társulat valóban az Igazságot tanítja-e vagy sem.

Az összes vallásszervezet azt mondja, hogy az igazságot tanítja. Közülük sokan azt is állítják, hogy elengedhetetlen az ő különleges szervezetükhöz csatlakozni az üdvösség elérése érdekében. Az Őrtorony Társulat is azt állítja, hogy egyedül ő tanítja az igazságot. Kijelenti, hogy létezik abszolút igazság, és maga az Őrtorony Társulat az a szervezet, amely a legpontosabban magyarázza azt; és hogy ez az egyetlen szervezet, mely által megmentésben részesülhet az ember. A Biblia rendszeres tanulmányozása és a tantételeik fontosságának hangsúlyozásával “bizonyítják”, hogy amit tanítanak az helyes. Jézus kijelentése a János 13:35-ben („Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek.”) is ezt igazolja, mivel látható, hogy Jehova Tanúi egy szerető szervezethez tartoznak.

De gondolkozz el: a legtöbb más vallás ugyanezt teszi. A tagok némelyikének mélyreható ismerete van a hittételekről; meg vannak győződve arról, hogy náluk van az igazság; és állítják, hogy az övék a legszeretőbb vallás. Sok szervezet hasonló növekedést mutat fel, mint az Őrtorony Társulat, és tele van őszinte és intelligens emberekkel. Ezért sem egy vitatható tantétel, sem a szeretet nagyságának szubjektív mértéke nem bizonyítja, hogy a Tanúké lenne az igaz vallás . Tantételeket használni annak meghatározására, hogy az Őrtorony az igazságot tanítja, fárasztó és hatástalan; különösen akkor, ha Tanúként sok-sok évet töltöttél folyamatos kiképzés alatt az ismétlődő összejövetelek és Őrtorony tanulmányozások által. [1]

Jehova Tanúi abban hisznek, hogy ők Isten egyetlen, Szellem által vezérelt szervezetének részei. Ezzel szemben a valóság az, hogy azt követik, amit a Vezető Testület néven ismert kis csoportnyi férfi mond, hogy hinniük kell. Gondolj csak bele:

Az 1950-es évekig a Tanúk Jézust imádták. 1954-ben az Őrtorony azt írta, hogy helytelen Jézust imádni; így az összes Tanú abbahagyta Jézus imádatát. 1954 előtt bárkit kiközösíthettek, ha nem imádta Jézust; utána pedig azt közösíthették ki, aki így tett! A Biblia igazsága nem változott, tehát Jehova Tanúi vagy 1954 előtt, vagy 1954 után nem Biblia igazságát követték. Nem Isten Szelleme volt az, amely lértehozta ezt a fontos ellentmondást, hanem a szervezet vezetői. Ahhoz, hogy valakit Jehova Tanúi közé soroljanak, nem az igazság követése volt fontos, hanem helytelen emberi tanítások követése. Isten az igazság Istene (2Móz 34:6). Ha ez a szervezet nem az igazságot tanította, akár az 1950-es évek előtt, akár utána, akkor nem a Szellem vezette. Tagjai nem Isten igazságát követték, hanem emberek hazugságait.

A legalapvetőbb előfeltétel, amit el kell fogadni ahhoz, hogy valaki Jehova Tanúja lehessen: az Őrtorony Társulat Isten látható szervezete. Minden ekörül az elgondolás körül forog. Ha bebizonyítod, hogy az Őrtorony Társulat Isten szervezete; akkor nem számít majd, ha a tanítások változnak, vagy a gyakorlatok helytelenek, mivel Isten akarata az, hogy a dolgokat a a neki megfelelő időben felfedje. Ha bebizonyítod, hogy az Őrtorony Társulat nem Isten szervezete, akkor lényegtelenné válik, hogy a tanításai helyesek-e vagy sem. Ahhoz, hogy megtudjuk, Jehova Tanúinál van-e az igazság, csupán képesnek kell lennünk bizonyítani vagy cáfolni ezt az előfeltételt. Ha ezt megértettük, akkor könnyű lesz egy ilyen állítás érvényességének ellenőrzése.

Több dolgot is figyelembe kell venni, amikor megállapítjuk, hogy az Egyesült Államokban 1884-ben indított vállalat, az Őrtorony Társulat [2] Isten szervezete-e. Először is meg kell értenünk, honnan származik ez az állításuk. Az Őrtorony Társulat a „hű és értelmes rabszolga” példázatát használja annak igazolására, hogy egy új vallásnak kell feltűnnie az Utolsó Napokban. A Máté 24:45-47 verseiben erre hivatkoznak:

„Ki valójában a hű és értelmes rabszolga, akit az ura kinevezett a háziszolgái fölé, hogy megadja nekik eledelüket a kellő időben? Boldog az a rabszolga, ha az ura, amikor megérkezik, ilyen munkában találja őt! Bizony mondom nektek, mindene fölé kinevezi.”

A kinevezett rabszolga példázata az Őrtorony Társulat elsődleges szentírási alapja azzal kapcsolatban, hogy az Őrtorony vezetőinek, a Vezető Testületnek a követése a megmentés egyik feltétele az Utolsó Napokban. Azonban a Máté 24:45 egy bizonytalan értelmű példázat, amely egyáltalán nem említi a “szervezet”, az “Őrtorony” vagy a “Jehova Tanúi” kifejezéseket. Valójában a „szervezet” szó és a „Vezető Testület” fogalma egyszer sem fordul elő a Bibliában. Emiatt ezt a példázatot eltérően alkalmazzák a különböző vallások. (Az Őrtorony azokat az elgondolásokat is tárgyalja, amelyek szerint Jehova mindig felhasznált egy szervezetet, és hogy az Őrtorony Társulat az első századi gyülekezetek mintájára épül. Ezen elgondolások érvényességéről a hű és értelmes rabszolgával kapcsolatos cikkekben foglalkoztunk.)

Az Őrtorony azt tanítja, hogy a szellemi táplálékot felszolgáló Rabszolga a 144.000 tagot számláló csoport összessége. A valóságban 1976-ig a szervezet tantételeiről egyetlen személy, az Őrtorony Társulat Elnöke döntött. Ez Russellre, Rutherfordra és végül Knorr-ra korlátozódott. 1976 óta a tantételeket a Vezető Testület tagjai hagyják jóvá, és ebben a felkent osztály többi tagja gyakorlatilag egyáltalán nem vesz részt.

Az Őrtorony azt állítja, hogy:

„Időszámításunk szerint 33 Pünkösdjétől kezdődően, és az azóta eltelt 19 évszázad alatt folyamatosan, ez a “rabszolgaszerű” gyülekezet táplálja a tagjait szellemileg.” Az Őrtorony, 1981. március 1., 24. o., angol

Ha ez igaz, akkor ki volt ez a rabszolga közvetlenül Russellt megelőzően? Egyetlen vallás sem létezett, amely azt tanította volna, amit Russell tanított. Russell úgy érezte, hogy:

„Gyakran előfordult azonban, hogy egy valláscsoport az egyik bibliai igazság világosabb megértése által tűnt ki, a másik csoport pedig egy másfajta igazság által. További előrehaladásukat azonban gyakran akadályozta, hogy béklyóban tartották őket … tantételek és hitvallások…” Hirdetők könyv, 120. oldal

Emiatt létrehozott egy új vallást, amelynek semmiféle 19. századi történelmi leszármazási vonallal nincs kapcsolata.

Annak ellenőrzéséhez, hogy a példázat az Őrtorony Társulatra vonatkozik-e, az Őrtorony történelme könnyedén megvizsgálható az Őrtorony-kiadványokra történő hivatkozással.

Az ok, amiért egy Jehova Tanújának el kell hinnie, hogy az Őrtorony Társulat Isten egyetlen igaz szervezeteként lett kiválasztva, az, hogy a megfelelő táplálékot szolgálta fel, amikor Jézus megvizsgálta a szervezetet 1919-ben. 1914 és 1919 között eltávolították a hamis babiloni gyakorlatok béklyóit.

 • Magyarázatuk szerint 1914-ben Jézus átvette az uralmat, és először is megtisztította a mennyeket.

„Atyja parancsának engedelmeskedve Jézus megtisztította az egeket Sátántól és démonaitól, levetve őket a földre. Miután János látomásban látta megtörténni ezt az eseményt, égi hangot hall, amely kijelenti: „Most érkezett el a megmentés és az erő, és a mi Istenünk királysága és az ő Krisztusának hatalma!” Igen, Krisztus 1914-ben Királyként kezdett el uralkodni!” Az Őrtorony, 1991. május 15., 9. o.

 • Három és fél évvel később, 1918-ban megtisztította szellemi templomát a földön.

„1918-ban, három és fél évvel trónra emelése után, megtisztította Jehova szellemi templomát, amit a földön a felkent keresztények gyülekezete képvisel.” Ézsaiás próféciája világosság az egész emberiségnek. II. kötet, 348. o.

„... végül tüzes próbával tisztította meg 1918-ban, az érett rabszolga által képviselt maradék ekkor már készen állt a szolgálat új feladataira.” Az Őrtorony, 1960. július 15., 436. o.

 • 1919-ben Jézus újra megvizsgálta a szervezetet, és tisztának találta.

„Azok a felkent keresztények, akik túlélték az 1914-1919-es próbateljes időszakot, megszabadultak a világ uralkodó befolyásától és sok babiloni vallásos szokástól. A maradék mint megtisztított, finomított nép haladt tovább, készségesen ajánlva Istennek a dicséret áldozatát, és biztos lehetett afelől, hogy mint nép elfogadható előtte.” Az Őrtorony, 1998. május 15., 17. o.

„A megtisztított rabszolgaosztály 1919-ben egyre kiterjedtebb tevékenységre tekinthetett előre.” Az Őrtorony 1993. május 1., 16. o.

Jézusról azt állítják, hogy az Őrtorony Társulatot választotta ki megmentése egyetlen eszközeként, mivel az volt az egyetlen szervezet, amely megfelelő táplálékot szolgált fel a megfelelő időben, és így méltán nevezte ki Jézus minden vagyona fölé.

„A táplálék felszolgálása, a megfelelő táplálék kiosztása a megfelelő időben volt a kérdés. Ezzel összhangban kellett megtörténnie annak, hogy a visszatérő mesternek egy döntést kellett meghoznia. A felkent tanítványai maradékának vizsgálatakor i.sz 1919-ben az uralkodó Jézus Krisztus a kinevezett rabszolgát hűnek és értelmesnek találta a házanépe táplálásában. Ennek megfelelően kinevezte ezt a szolga osztályt minden vagyona fölé.” Isten ezeréves Királysága elközeledett, 350, 355. o.

Valóban ez az, amit Jézus talált 1919-ben, amikor megvizsgálta az Őrtorony Társulatot? Nem. Azt találta, hogy a következő tanításokat hirdetik:

 • Az „utolsó napok” 1799-ben kezdődtek [3], és az 1800-as évek voltak a történelem legrosszabb időszaka
 • Hogy Jézus jelenléte [második eljövetele!] 1874-ben kezdődött [3]
 • Hogy Jézus 1878-ban kezdett uralkodni [4]
 • Hogy Armageddon 1914-ben jön el
 • Hogy a vég 1925-ben jön majd el
 • Hogy a vért fogyaszthatják ételként a keresztények
 • Hogy Jézushoz ugyanúgy kell imádkozni, mint Jehovához; és ugyanúgy kell imádni őt, mint Jehovát
 • Hogy a „nagy sokaság” egy égi reménységű osztály
 • Hogy a születésnapok és a karácsony elfogadható ünnepek
 • Az Őrtorony folyóirat borítóján kereszt volt
 • Az 1914-ről szóló tanítást szabadkőművesektől átvett tanítások, úgymint a piramistan és az asztrológia támogatták
 • Erős cionista támogatás Izrael új nemzetének a bibliai próféciát beteljesítendő
 • Hogy nem a felkentek csoportja a hű és értelmes rabszolga, hanem inkább Russell pásztor

Továbbá a leginkább figyelemre méltó tanítás, amit 1918-ban vezettek be - hogy a földi feltámadás 1925-ben kezdődik majd - szintén hamis volt és kínos kudarc.

Ezek a tanítások valóban „a megfelelő táplálék” lennének „a kellő időben”? A jelenlegi Őrtorony-igazság szerint az a táplálék, amiről az Őrtorony Társulat 1919-ben gondoskodott, tele volt pontatlan próféciákkal, spiritizmussal, pogánysággal, politeizmussal, bálványimádással és politikai aktivitással. Egyértelmű, hogy senkiről sem gondolhatják, hogy a felkentek közé tartozik, aki ilyen vallást gyakorol. Felmerül a kérdés, hogy Russell, aki 1916-ban halt meg, lehet-e a mennyben. Jézus azonnal hozzákezdett 1919-ben a szervezet megtisztításához? Nem! A valóság az, hogy tulajdonképpen sem a tanítások, sem a babiloni gyakorlatok nem változtak 1914 és 1919 között. 1925-ben még mindig támogatták az összes fenti tanítást. Valójában 1914 magyarázata nem változott egészen 1943-ig [5], és az úgynevezett Jézus-bálványimádás is folytatódott még 1950 után is! Elképzelhető, hogy Jézus tisztának nyilvánítja a szolgákat, azután pedig még a következő 30 évben megengedi nekik, hogy rossz Istent imádjanak?

Még egy érdekes csavar mindehhez: 1914-ben nem létezett az Úr érkezését váró hű és értelmes rabszolgaosztály. Erre a szolgaosztályra a Lukács 12:35-43 a párhuzamos prófécia, ami ezt mondja

„Legyen felövezve derekatok, és égjen a lámpátok, ti magatok pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják urukat, amikor az visszatér a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, rögtön ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a rabszolgák, akiket az úr, amikor megérkezik, virrasztva talál! Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és szolgál nekik.”

Abban az időben azonban nem volt szolga osztály, mivel úgy hitték, maga Russell ez a szolga. [6] Az Őrtorony Társulat egyetlen tagja sem várta az Úr visszajövetelét olyan módon, ahogyan az a Bibliában megíratott. Az Őrtorony 1985. július 1-jei számának. 14. oldalán olvasható a következő állítás:

„Russell és társai hamar megértették, hogy Krisztus jelenléte láthatatlan. Elkülönítették magukat más csoportoktól, és 1879-ben elkezdték kiadni a Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence című szellemi táplálékot. Ez a folyóirat kiadása első esztendejétől kezdve — józan szentírási alapon — mindig előremutatott az 1914-es évre, amelyet korszakalkotó dátumnak tekintett a bibliai időszámításban. Amikor tehát Krisztus láthatatlan jelenléte 1914-ben elkezdődött, boldogok voltak ezek a keresztények, mivel éberen őrködtek!” Az Őrtorony 1985. 7/1 14. o.

Ez nem igaz, mivel 1914-ben senki nem várta Krisztus láthatatlan visszatérését, hiszen abban az időben úgy hitték, hogy Ő már 40 évvel azelőtt, azaz 1874-ben visszatért láthatatlan módon.

Jelenleg is létezik egy Bibliakutatók nevű vallási csoport, amely az 1919-es Őrtorony-tanításokat követi. Ha a Bibliakutatók 1919-ben szellemileg tisztának találtattak, akkor a mai Bibliakutatóknak is Jehova által elfogadottnak kell lenniük. Valójában a Bibliakutatók közelebb állnak az 1919-es tanításokhoz, mint Jehova Tanúi. Russell tanításainak Rutherford általi drámai és gyakran inkorrekt változtatásai miatt 1916 és 1932 között a Bibliakutatók teljes tagságának körülbelül 3/4 része elkülönült, és megalapították saját szervezeteiket. A mai Bibliakutatók elutasítják a Háromságtant, a halhatatlan lélek tanát, a pokoltüzet, és úgy hiszik, jelenleg Krisztus jelenlétében élünk.

A fenti információk röviden bemutatják, hogy alaptalanok mindazon állítások, amelyek szerint Jézus az Őrtorony Társulatot választotta 1919-ben. Az Őrtorony Társulat sok hamis tanítást a vallás részeként mutatott be egészen az 1920-as évek második feléig, amikor Rutherford jelentős változtatásokat vezetett be; a szervezet pedig azóta is folytatja a tanítások változtatását.

Buktatók

A tiszta gondolkodás leállításához gondolatblokkoló elgondolásokat használnak, amelyek általánosan elterjedtek a magasszintű kontrollt alkalmazó csoportok körében. Mindegyiket le kell küzdened ahhoz, hogy sikeresen átlásd az Őrtorony dogmáit.

Az Őrtorony Társulat hatékony gondolatleállító koncepcióját, amely szerint a világosság egyre nagyobb lesz, használják annak magyarázatára, hogy az igazság miért változik folyamatosan. Ez lehetővé teszi Jehova Tanúi számára, hogy kétségeiket félretegyék, és így úgy érezzék, szükségtelen a múlt- és jelenbeli következetlenségekkel foglalkozni. Annak beismerése helyett, hogy a sok helytelen dátum és megváltoztatott tanítás azt mutatja, hogy nem Isten irányítja a Szervezetet, ezt növekvő világosságként magyarázzák ki. Ez az ideiglenes tévedhetetlenség: az Őrtornyot Isten hangjának tartani (w57 6/15 p. 670), még akkor is ha az rendszeresen tévedett. Ez nem logikus, ha megvizsgáljuk, viszont kielégíti az elmék stabilitás iránti igényét.

Ha ezzel az információval szembesül, egy Jehova Tanúja elméje azonnal feldob egy újabb gondolatmegállító kérdést: ha nem ez az igazság, hova máshova mehetnénk? És természetesen egyetlen más helyet sem tudnak. Egy ilyenfajta dilemma elmebeli szenvedést, úgynevezett kognitív disszonanciát okoz. Mentálisan biztonságosabb elzárkózni az ilyen hitbeli ellentmondások következményeinek fontolóra vételétől, mint szembenézni velük. Amikor egy személy összeütközésbe kerül ezekkel a belső ellentmondásokkal, következetlenségekkel, és felismeri, hogy amiben hitt, az rossz, szembe kell néznie annak elfogadásával, hogy az életéből számos évet egy céltalan tevékenységre szánt, és hogy nem fogja tudni, hogy mihez kezdjen ezután. Sok magas szintű kontrollt gyakorló csoport tagjai küzdenek ezzel a dilemmával.

Sajnos az utolsó akadály, a félelem a legnehezebb mind közül. A félelem annyira meggyökeresedett, hogy egy volt Tanú még évekkel az elkülönülés után is szenvedhet attól a pániktól, hogy meg fog halni Armageddonkor. Még ennél is valósabb attól a fájdalomtól való félelem, amelyet a kilépés után a család és a barátok általi megvetés, kerülés, kiközösítés okoz.

Az Őrtorony Társulat a továbbiakban már nem határozza meg a hitedet olyan területeken, mint a teológia, az erkölcsök, a történelmi múlttal, jelennel és jövővel kapcsolatos látásmód; így az elme új referenciapontot ragadhat meg. Nem könnyű ezt elkerülni, és kognitív disszonanciát okoz. Ez jól párhuzamba állítható az Andy és Larry Wachowski által írt Mátrix című filmben felvetett filozófiai kérdéssel.

Neo: Az igazságot?

Morpheus: Hogy egy rabszolga vagy, Neo. Megkötözve születtél, mint mindenki. Egy börtönben, mely érzékszerveiddel fel nem fogható. Börtön az elméd számára. (hosszú szünet, sóhajt) Sajnos, nem lehet elmondani, valójában mi a Mátrix. Látnod kell a saját szemeddel. Ez az utolsó esélyed. Aztán már nem fordulhatsz vissza.

(A bal kezében Morpheus egy kék pirulát mutat.)

Morpheus: Ha a kéket veszed be, a játéknak vége. Felébredsz az ágyadban, és azt hiszel, amit hinni akarsz. (egy piros pirulát mutat a másik kezében) De ha a pirosat, és itt maradsz Csodaországban, én megmutatom neked, milyen mély a nyúl ürege. (Hosszú szünet, Neo a piros tablettáért nyúl.) Ne feledd, minden, amit kínálok, csak igazság, semmi több...

Sok ember számára könnyebb bevenni a képletes kék pirulát, és a későbbiekben nem gondolni arra, hogy amit hisznek, az igaz-e.

Az Őrtorony-tanok történelmének vizsgálata, kiegészülve mindazzal, amely hamisnak bizonyult vagy több alkalommal oda-vissza változott, eljuttathatja az embert annak megértésére, hogy nem a Szent Szellem irányítja az Őrtorony-tanításokat. Ugyanez igaz a testvérek kinevezésére és a helytelenül cselekvők kiközösítésére vonatkozóan is, amikről úgyszintén azt állítják, hogy a szent Szellem vezetése alatt teszik. Időnként olyan Tanúkat neveznek ki hatalmi pozíciókra, akik súlyos bűnben élnek, ezzel is kétségtelenné téve, hogy ezen a területen sem a Szent Szellem vezeti az Őrtorony-szervezetet.

Kevés ember válik Jehova Tanújává azok közül, akik a megkeresztelkedésük előtt jutnak a fenti információk ismeretére. Ha egy személy már kész elfogadni, hogy az Őrtorony Társulat jelentős hibákat követett el, hogy 1919-ben nem a megfelelő táplálékot osztotta ki, és hogy nem egy olyan szervezet, amelyet Isten és a Szent Szellem irányít, felmerül benne a kérdés: Hogyan is lehettem oly biztos abban, hogy ez az igazság? Egy idő múlva nehéz megérteni, hogyan is lehetettél egykor meggyőződve arról, hogy az Őrtorony az igazságot tanítja. Egy kis kutatás feltárja, hogy:

 • Léteznek az Őrtorony-tanokkal közel azonos tanokat hirdető más vallások is
 • Van néhány, amelynek teológiai alapja sokkal szilárdabb
 • Vannak olyan vallásos csoportok, amelyeknek erősebb háborúellenes álláspontot mutatnak
 • Más csoportok sokkal hatékonyabbak a prédikáló munkájukban
 • Sok vallásban a Tanúk számára ismeretlen mértékben jelenik meg a jótékonyság

Miért hiszik a Tanúk, hogy senki más nem imádja Jehovát rajtuk kívül? Ez a folyamatos betanítás és átnevelés hatásainak köszönhető, amit a Félelem és elmekontroll című cikk részletez.

Arra is kíváncsi lehetsz, hogy „helyesek-e a tanítások, vagy legalábbis ez a vallás áll-e legközelebb az igazsághoz?” Ha már felismerted, hogy a vezetőket nem Isten irányítja, hogy hibákat követnek el, és hogy megkérdőjelezhetőek, akkor a Biblia tanulmányozása új világosságot gyújt majd. Rá fogsz jönni, hogy sok tantétel, amelyet kérdések nélkül elhittél, más jelentést kap. Sok egyedülállóan Jehova Tanúira jellemző tantétel az Őrtorony szervezetre történő alkalmazás köré összpontosul, így amikor láthatóvá válik, hogy ezeknek nincs alapjuk, úgy kiderül, hogy az értelmezésüknek sincs. Idetartozik egy nagy adag prófétikus értelmezés és tantélel, mint például a Nagy sokaság. Objektíven tanulmányozva hamarosan látni fogod, hogy számos tantétel helytelen, és megérted majd, hogy:

 • A Jehova szót tisztességtelen módon az Újszövetséghez adva a Társulat téves jelentőséget adott ennek a szónak
 • Az Őrtorony vértranszfúziót érintő tantétele nem keresztényi és a tagok szükségtelenül veszítették el az életüket e nemrég megváltoztatott irányelv miatt, mivel a Társulat engedélyezte majdnem a teljes vér transzfúzióját vérfrakciók formájában
 • Alaptalan az Utolsó napok kezdeteként beállítani az 1914-es évet
 • A kiközösítést hibásan alkalmazzák, egy manipulációs módszerként használják

Még károsabb szellemileg, ha megfigyeljük, hogy hányszor helyezi a szervezet magát Jézus helyébe, ideértve, hogy Jézus nem Jehova Tanúi más juhainak a közvetítője, hanem csak a vezetőiké. [7]

Ha az Őrtornyot már nem az Igazságként fogadod el, a nézőpontjaid drámai változáson mennek majd keresztül. Ez nem kell, hogy meglepjen. A hitnézetek alapjául axiómák szolgálnak. Ha egy alapvető axióma hibás, akkor sok minden, ami ráépül, szintén az lesz. Mivel az Őrtorony egy személy életének minden elemében meghatározó, az összes ilyen terület újraértékelésen megy keresztül. Ez méginkább igaz egy Tanúnak született személy esetében, mivel a határok és hitnézetek nem kifejlődtek, hanem mások diktálták őket.

Miután ez megtörtént, érdekes kideríteni az okokat, amikkel a más vallásokban lévő emberek a hitnézeteikhez ragaszkodnak. Egy kis figyelmeztetés: egy magas szinten kontrollt gyakorló csoportból kiszabadult emberek gyakran vonzódnak hasonló csoportokhoz és gyorsan tőrbecsalhatják őket és ugyanolyan helyzetbe kerülhetnek, amilyenből éppen kiszabadultak. Rengeteg időd van. Nem kell elhamarkodott döntést hoznod arról, hogy elhagyd az Őrtorony Társulatot vagy, hogy egy másik valláshoz csatlakozz.

Általában az indít arra, hogy komolyan kételkedni kezdj abban, vajon az Őrtorony vallás valóban az igazság-e, amit Raymond Franz “Lelkiismereti válság”-nak nevez. Számos különböző esemény váltotta ki ezt az első fontos momentumot az egykori Jehova Tanúiban. Például:

 • Egy szerettük kiközösítése
 • Egy szerettük halála a vér elutasítása miatt
 • A szeretet hiánya a gyülekezetekben
 • Egy bírói bizottság bánásmódja
 • Egy bűnös kinevezése
 • Egyes hamis tanítások vagy változtatások, mint például
  • 1925
  • 1975
  • A változó nemzedék-tanítás
  • i. e. 607
 • Botrányok, mint például
  • A pedofilok kezelése
  • Az Őrtorony NGO tagsága az ENSZ-ben

Talán vígasztal, hogy nem vagy egyedül. Sok tízezren lépnek ki minden évben, a megkereszteltek számának egy harmadánál többen, így ez a világ legmobilisabb vallása. [8]


Lábjegyzetek

1 „Fontos megértenünk, hogy a legtöbb Biblián alapuló szektában bár a tagoknak agresszívan tanítják a tantételeket, nem azok tartják őket a csoportban. Ami bent tartja őket, az az elmekontroll technikákkal elért érzés, hogy a csoport Isten igaz népe. Így egy szektatagot egy bibliai érvelésbe vagy beszélgetésbe vonni gyakran hiábavaló.” Steven Hassan, A béklyók eloldozása [Releasing the Bonds] 145. oldal

2 „Egészen az 1884-ben történt bejegyzése óta a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania fontos szerepet játszott a modern kori történelmünkben. Ennek ellenére ez csak egy jogi eszköz, mely szükség esetén »a hű és értelmes rabszolga« rendelkezésére áll.” Az Őrtorony 2001 1/15 31. o.

3 „A vég ideje” egy i.sz. 1799-től kezdődő időszakot ölel fel, amint azt fentebb is kifejtettük, egészen a Sátán birodalmának teljes pusztulásáig és a Messiás királyságának megalapításáig. Az Úr második jelenlétének ideje 1874-ben kezdődött, amint azt fentebb is említettük.” Isten hárfája [The Harp of God] (1921) 231. oldal

4 „Arra az előfeltételezésre alapozva, hogy az első századi események későbbi eseményekkel lehetnek párhuzamban, arra is következtettek, hogy ha Jézus i. sz. 29. őszén történt megkeresztelkedése és felkenetése párhuzamos az 1874-ben kezdődő láthatatlan jelenlétével, akkor az i. sz. 33 tavaszán királykénti bevonulása Jeruzsálembe 1878 tavaszára mutat mint arra az időre, amikor égi Királyként átveszi hatalmát.” Jehova Tanúi — Isten Királyságának hirdetői, 632. o.

5 „A bibliai időszámítás világosabb megértését tükröző, „Az igazság szabadokká tesz titeket” című könyv kiadására 1943-ban [magyarul 1948-ban] került sor, és ezt az értelmezést az elkövetkező évben megjelent „The Kingdom Is at Hand” („A Királyság elérkezett”) című könyvben, valamint a későbbi kiadványokban is módosították.” Jehova Tanúi — Isten Királyságának hirdetői, 133. o.

„Az 1943-as évben az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat kiadta Az igazság szabadokká tesz című könyvet. E könyv 11. fejezetében, amelynek címe Az idő számítása, elvetette a 100 év beillesztését a Bírák idejébe, a Cselekedetek 13:20 legrégebbi és leginkább hiteles olvasatával összhangban íródott és elfogadta a Héber Iratok szó szerinti számait. Ez későbbre helyezte az emberi létezés hatezer évének végét az 1970-es évtizedre. Természetesen ez érvénytelenítette az i.sz. 1874-es évet, mint Jézus Krisztus Urunk visszatérésének dátumát és az ő láthatatlan jelenlétének vagy paroussia-jának kezdetét.” Isten ezeréves királysága elérkezett [God’s Kingdom of a Thousand Years Has Approached] 209-210. oldalak

Ez az Őrtorony idézet nem teljesen korrekt, sőt valójában némileg becstelen. Jézus visszatérését az 1930-as években változtatták meg 1874-ről 1914-re és ez nem annak volt az eredménye, hogy a 6000 év végét elmozdították.

6 „Több mint egy évtizeddel később azonban Russell testvér felesége a nyilvánosság előtt kijelentette azt az elképzelést, hogy maga Russell a hű és bölcs szolga. Ezt a nézetet, amelynek a „hű . . . szolga” azonosítására vonatkozóan Russell felesége adott hangot, általánosan mintegy 30 évig megtartották a Bibliakutatók. Russell testvér nem utasította vissza ezen nézetüket, de ő személy szerint kerülte, hogy ilyen értelmezést adjon az írásszövegnek, hangsúlyozva azon elképzeléssel való szembenállását, amely szerint egy papi osztály lett volna megbízva Isten Szavának tanításával, egy laikus osztállyal szemben, amely nem kapott ilyen megbízást. Annak megértését, melyet Russell testvér 1881-ben mondott, miszerint a hű és bölcs szolga valójában egy kollektív szolga, amely Krisztus testének szellemtől felkent, a földön levő valamennyi tagjából áll, Az Őrtorony 1927. február 15-i [ang.] száma megerősítette.” Jehova Tanúi — Isten Királyságának hirdetői, 142–143. o.

7 „A Nagyobb Mózes, Jézus Krisztus szintén nem az egész emberiség Közbenjárója Jehova Istennél. Ő Közbenjáró Jehova Isten az ő mennyei Atyja, és a szellemi Izrael nemzete között, amely 144 000 tagra van korlátozva. Ez a szellemi nemzet olyan, mint Jehova juhokhoz hasonló gyermekeinek kicsiny nyája.” Világraszóló biztonság a „Béke Fejedelme” alatt, 10–11. o.

„Hitelt érdemlő adatok szerint ma egy önátadott, alámerített keresztényekből álló „nagy sokaság” van, akik tevékenyen együttműködnek a szellemi izraeliták kicsiny maradékával. Már 1938 tavasza óta meghívták őket a Krisztus halálát megünneplő évenkénti emlékünnepre, nem azért, hogy magukhoz vegyék a jelképeket, a kovásztalan kenyeret és a vörös bort, hanem mint tiszteletet tanúsító szemlélőket. […] Elismerik, hogy ők nem szellemi izraeliták, s ennélfogva nem is tartoznak az új szövetségbe, melynek Jézus Krisztus a közbenjárója, sem a „választott nép, a királyi papság, a szent nemzet” tagjai közé. — 1Pét 2:9. […] Ahhoz, hogy kapcsolatban maradhasson a ,mi Megmentőnkkel, Istennel’ a „nagy sokaság”-nak egységben kell maradnia a szellemi izraeliták maradékával.” Az Őrtorony, 1980. 5/1 30. o.

8 Leadership "Currents Shaping Our World: Switched after Birth"

http://www.ctlibrary.com/le/2003/summer/19.7.html July 1 2003.

Lásd még a Pew Jelentést, amely úgy találta, hogy Jehova Tanúinak van a legalacsonyabb megtartási aránya bármely vallási hagyomány közül. Akik elmondásuk szerinte Jehova Tanúiként nevelkedtek, azoknak csupán a 37%-a vallja magát továbbra is Jehova Tanújának. (http://religions.pewforum.org/reports March 8 2008) Ezt megerősíti az Őrtorony statisztikáinak vizsgálata is.

forrás: jwfacts.com

fordította a jehovatanui.blog.hu csapata

creative commons copyright    Paul Grundy  2005 - 2023